20:30 ”Vi har hamnat snett – kulturen måste fredas”

När regelverket tolkas som att de värden som styr den övergripande kultur­politiken också ska uttryckas direkt i konsten, då har vi hamnat snett. Det skriver Amanda Lind (MP).
SvD Debatt

14:41 ”Sjukvårds­försäkringar är inte problemet”

Det är inte reglering av sjukvårds­försäkring som är lösningen för att nå en mer kostnads­effektiv och jämlik vård i Sverige, skriver Eva Erlandsson på Svensk Försäkring i en replik.
SvD Debatt

08:30 ”Regelhinder hotar företagens omställning”

Enklare trimning av regelverk kan få stora positiva effekter på den gröna omställningen i näringslivet. Det skriver Andreas Hatzigeorgiou och Lisa Lind­qvist, Stockholms Handelskammare.
SvD Debatt
© Anna-Karin Nilsson/TT

23 Jun 20:00 DN Debatt. ”Stark arbetarrörelse viktigare än regeringsmakten för S”

Daniel Suhonen: Regeringens fall belyser risken för Socialdemokraterna att låsa sig vid att genomföra nyliberala reformer.
DN Debatt

23 Jun 17:48 ”Det handlar om kvinnans rätt att välja”

Barns rättigheter får aldrig bli avhängiga en moralistisk debatt om hur de blir till, skriver Barbro Westerholm, Christoffer Heimbrand och Lina Nordquist i en replik.
SvD Debatt