10:00 Arbetsgivare: Läkarintygen är alltför ofta helt blanka

Som rådgivare och sakkunnig på arbetsgivarorganisationen Almega pratar jag nästan varje dag med chefer som uttrycker frustration över att läkarintyg om sjukskrivning i princip är blanka. Det är inte acceptabelt, skriver arbetsmiljöexpert Anders Karlsson i debatten om sjukförsäkringen.
SvD Debatt
© Shutterstock

21 Jul 21:00 ”Tidiga insatser till små barn motverkar psykisk ohälsa”

Tre psykoterapeuter: Det blir allt svårare för de yngsta barnen inom barnpsykiatrin att få hjälp.
DN Debatt

21 Jul 20:00 ”Politisk impotens har skapat bostadskrisen”

De långa bostadsköerna på hyresmarknaden har blivit en del av den svenska självbilden, en självklarhet, precis som de långa brödköerna i det forna Sovjet. Många människor tror att det är omöjligt att få en hyresmarknad att fungera men det stämmer inte, skriver bostadsdebattören Christer Jansson.
SvD Debatt

21 Jul 16:00 ”Mer resurser bör gå till primärvården”

En utbyggd primärvård kan minska hälsoklyftorna och bidra till ökad kontinuitet och effektivitet i hälso- och sjukvården. Därför är det välkommet att regeringen gör stora satsningar på primärvården, men regionerna behöver göra mer för att stärka den nära vården, skriver Talla Alkurdi (S) oppositionsregionråd i Stockholm.
SvD Debatt